R-Little

Reggestroom Little

Alle kindjes t/m 3 jaar zijn van harte welkom bij R-Little.
Elke zondagmorgen vangen we de kleinsten op, zodat hun papa en mama in de dienst kunnen zijn.Vanaf 10:00u kunnen ze gebracht worden en meteen na de bijeenkomst weer opgehaald.

‘Laat die kinderen toch bij Mij komen,’ zei Jezus. ‘Houd ze niet tegen. Want het Koninkrijk van de hemelen is bestemd voor wie is zoals zij.’ (Matt. 19:14)

Ieder kind is kostbaar. We willen de kleine kinderen graag leren kennen en een band met ze opbouwen. We willen een fundament leggen zo klein als ze zijn, met Jezus leren kennen, God aanbidden en Zijn Liefde samen ervaren. We zingen liedjes met ze en vertellen verhaaltjes en lezen over Jezus.

Bij Reggestroom Little willen we dat het fijn is om te zijn, en willen we dat ieder kindje, hoe klein ook, voelt hoe waardevol zij/hij is, door de aandacht die we hen geven en doordat we naar hen luisteren. Iedere keer wordt op een speelse manier spel en knutselmateriaal aangeboden om leuk bezig te zijn.

Reggestroom Little is ingericht met verschillende speelplekken: aan een grote tafel, de box, het speelkleed en plekken om samen te spelen en te bewegen en bedjes om even te slapen. In een sfeer van gezelligheid,  gaan we samen eten en drinken, en hebben plezier met elkaar.

De oudere kinderen zijn eveneens welkom in de sporthal, klik hier voor meer info.