Jezus

Wat weten we over hem?

Jezus Christus

Hij heeft de loop van de geschiedenis veranderd. Hij is een goede vriend en een uniek persoon. Hij is gul en genadig en zijn grootste doel is, dat iedereen Hem leert kennen en het leven leeft samen met Hem.


Jezus is God

Jezus zegt dat Hij God is. Jezus was een mens de van Zichzelf zei dat hij God was. Als je dat goed tot je door laat dringen - en je gaat er voor het gemak even vanuit dat het waar is - zou dat dan niet je totale denken, je hele voelen en je complete leven veranderen? In Reggestroom geloven we dat Jezus God is. Hijzelf is onze visie. Hij is de focus van alles waartoe we geroepen zijn.

Meer...

Jezus is jouw vriend

Hij is een goede vriend. Iedereen van ons is een gegeven moment wel eens een slechte vriend geweest. Maar Jezus is altijd een goede vriend. Eigenlijk is Hij een perfecte vriend. Hij heeft de vriendschap tussen Hem en ons gered.

Meer...

Jezus is gul

Jezus en Vergeving. Zijn vergeving is gratis voor jou, maar het kosste Hem zijn leven om dit mogelijk te maken. Zijn vergeving en genade is zo krachtig dat, door wat Jezus heeft gedaan, de dood is het einde niet meer is, maar het begin van leven zoals het bedoelt was.

Meer...

Jezus is uniek

Jezus Christus is de meest unieke persoon van alle tijden. Er wordt veel over Jezus gezegd. Hij zou een leider zijn geweest, of een profeet, of een goed mens. Hij zou allerlei wonderen gedaan hebben en zelfs opgestaan zijn uit de dood. Maar wat zegt de Bijbel eigenlijk over Jezus? Als je Jezus uit het christendom haalt, dan is er niets meer over. Bijbels christendom is niet zomaar een levensfilosofie, een ethische standaard of gehoorzaamheid aan een religieus ritueel. Het christendom is gebaseerd op een persoonlijke relatie met Jezus Christus. Jezus was aan het kruis genageld, begraven in een graf en drie dagen later weer opgestaan uit de dood. Dat vind je in geen enkel ander geloof.

Meer...

Zijn kerk

Gemeente van Jezus Christus. De kerk zijn gewone mensen die samenkomen. Gewone mensen die willen leven zoals God bedoelt omdat zij Hem hebben leren kennen. Reggestroom en veel andere gemeenten en kerken, maken samen deel uit van Jezus' Kerk, een familie verspreid over de hele wereld maar verbonden in God. Wij zijn Zijn Kerk, en het gaat om Hem. Hier in Twente leven wij de boodschap van redding uit zoals dit in Handelingen 4 vers 12 staat.

Meer..