Jezus is gul

Jezus en vergeving.

Jezus is gul. Hij geeft vergeving en genade aan iedereen die erom vraagt. Dat is gratis voor jou, maar het kostte Hem Zijn leven om dit mogelijk te maken.
Jezus leert ons dat we zondaars zijn en dat het onmogelijk is om vrienden met God de Vader te worden vanwege onze zonde. Hij zei dat de enige weg om weer vrienden met God te worden door Hem is.
Het christelijk geloof is gebaseerd op een persoonlijke relatie met Jezus Christus. Jezus werd aan het kruis genageld, begraven in een graf en is drie dagen later weer opgestaan uit de dood. Als we daarin geloven komt er verzoening tussen God en ons. Dat vind je in geen enkel ander geloof.
Onze zonde is vergeven! De dood is niet het einde, maar het begin van het leven na dit leven: een leven met Jezus