Jezus is God

Jezus zegt dat Hij God is.

Hij is God.

Hijzelf is onze visie.

Jezus was een mens die van Zichzelf zei dat Hij God was. Als je dat goed tot je door laat dringen – en je gaat er voor het gemak even vanuit dat het waar is – zou dat dan niet je totale denken, je hele voelen en je complete leven veranderen?
In Reggestroom geloven we dat Jezus God is. Hijzelf is onze visie. Hij is de focus van alles waartoe we geroepen zijn. We geloven Hem op Zijn woord. Daarom, in alles wat we doen: het gaat om Hem. We willen jou uitnodigen om meer te leren over deze Man die zegt dat Hij God is, om te leren hoe je vergeving en nieuw leven kunt vinden in Hem, onze Heer: Jezus Christus!