Jezus en Zijn kerk

Zijn Kerk, Gemeente van Jezus Christus.

Er is onder de hemel geen andere Naam die de mensen redding biedt.

Samen met veel andere kerken en gemeentes – van dichtbij tot over heel de wereld – vormen we Zijn kerk. Als gemeente van Jezus Christus in Enter en omstreken, zijn wij een plaatselijke uiting van Zijn kerk in Twente.
In Reggestroom gaat het om Jezus Christus. Door niemand anders kunnen wij worden gered, want er is onder de hemel geen andere Naam die de mensen redding biedt. Dat staat in Handelingen 4 vers 12.
Het is ons gezamenlijke mandaat, roeping en grote voorrecht om als Zijn Kerk op aarde dit goede nieuws te brengen naar de dorpen, steden en landen die wij bevolken. Er is geen andere naam waardoor mannen en vrouwen hun redding, hun doel en eeuwig thuiskomen vinden.
Dat is het bestaansrecht van Reggestroom, we bestaan voor hen die nu nog geen deel uitmaken van Zijn gemeente.
Reggestroom bestaat om Zijn visie tot uitvoer te brengen, het grote gebod en de grote opdracht.
God openbaart zichzelf aan ons door Zijn woord, door Zijn Geest en door andere mensen. Het is onze prioriteit om disicipelen te maken die van God houden en die van anderen houden als van zichzelf.
Samen met andere kerken willen wij ons toewijden om kerken te stichten die van God houden en van andere mensen houden.