R-Fire Online

R-Fire Online

WE BLIJVEN VERBONDEN MET ELKAAR, WAAR JE OOK BENT!

time 20:00

Every First woensdag from

4 november 2020

Bid met ons mee, R-Fire woensdag avond van 20.00u – 21.00u
In Filippenzen 4:6 staat. “Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden”.
Ik zou jullie willen uitnodigen om precies dat samen te doen, ik hoop dat jullie allemaal meedoen.

De “virtuele gebeds ruimte” zal een kwartier voor tijd 19.45u open zijn om in te klikken –

Klik hier om deel te nemen aan R-Fire online! ZOOM link  

Tot dan!!!

“Bid voortdurend en laat u daarbij leiden door de heilige geest. Verslap daarin niet, maar houd vol en bid onafgebroken voor de andere christenen.” (Efeze 6:18 BOEK)

“Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt.” (1 Thessalonicenzen 5:16-18 NBV)

“Blijf altijd bidden. Verslap daarin niet en toon de Here uw dankbaarheid.” (Kolossensen 4:2 BOEK)