R-Fire

R-Fire

Dennenlaan 31 te Rijssen

time 19:45

15 september 2021

Bid met ons mee, R-Fire woensdagavond van 19.45u – 21.00u
In Filippenzen 4:6 staat. “Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden”.
Ik zou jullie willen uitnodigen om precies dat samen te doen, ik hoop dat jullie allemaal meedoen.

Jullie zijn welkom aan de Rijssenseweg 42, Enter

Tot dan!!!

“Bid voortdurend en laat u daarbij leiden door de heilige geest. Verslap daarin niet, maar houd vol en bid onafgebroken voor de andere christenen.” (Efeze 6:18 BOEK)

“Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt.” (1 Thessalonicenzen 5:16-18 NBV)

“Blijf altijd bidden. Verslap daarin niet en toon de Here uw dankbaarheid.” (Kolossensen 4:2 BOEK)