Info avond over de doop

Info avond over de doop

Rondweg 25, ENTER

time 19:30

26 oktober 2021

Informatie avond over de doop van gelovigen

We zullen ingaan op een aantal vragen rond de doop:
De noodzakelijkheid van de doop. Is de doop dan echt zo belangrijk?
De doop volgt op bekering en geloof. Wat houdt dat in?
Wat is de betekenis van de doop?
De manier (methode) van dopen, besprenkeling of onderdompeling?
Redt de doop een mens? Waarvan is de doop een uitbeelding?
Wat zal mijn familie er van vinden?
De doop is een proclamatie. Hoe geef je daar uiting aan?
AANMELDEN VOOR DE INFOAVOND