Goede vrijdag

Goede vrijdag

Reggestraat 100, 7468 EP ENTER

time 19:30

2 april 2021

Goede Vrijdag

“Ze zullen de spot met Hem drijven en Hem bespuwen en Hem geselen en doden, maar na drie dagen zal Hij opstaan.”
Markus 10:34 NBV

Op Goede Vrijdag willen we als gemeente van Jezus Christus herdenken dat Zijn lichaam gebroken werd voor onze ziektes en kwalen en Zijn bloed vloeide voor onze zonde. Daarom nemen we samen het Avondmaal, zoals Jezus ons heeft opgedragen. “Doe dit telkens opnieuw om Mij te gedenken”.

Als je wilt kun je de hele geschiedenis van de kruisiging, het sterven, de opstanding, en hemelvaart van Jezus van Nazareth in chronologische volgorde lezen in dit document. Klik hier.

Kom je ook op Goede Vrijdag?: Meldt je hier aan!

Je kunt kiezen uit drie tijdstippen:
van 18:00 – 18:45u
van 19:00 – 19:45u
van 20:00 – 20:45u