Doop van gelovigen

Doop van gelovigen

Reggestraat 100, 7468 EP ENTER

time 10:30

25 juli 2021

Als je net of al een langere tijd geleden een beslissing hebt genomen om je zonde te belijden en om je af te keren van je oude leven en je geloof te stellen in Jezus Christus, dan is de doop de volgende stap die daar direct bij hoort als onderdeel van jouw nieuwe leven in Jezus Christus.

De doop van een gelovige is een proclamatie van een beslissing die je in je hart genomen hebt om je te bekeren van je zonde en je over te geven aan Jezus. Het is een mijlpaal in je leven, dat je geloofsleven een “anker” geeft, speciaal als je door moeilijke tijden in je leven gaat. Het wordt een referentie naar het feit dat God je gered heeft en dat Hij trouw is om af te maken wat Hij begonnen is in je leven.

A.s zondag 25 juli zullen er weer mensen gedoopt worden. Wil je je ook laten dopen of wil je er meer over weten, bel ons of stuur een email,
office@reggestroom.com
of
AANMELDEN VOOR DE INFOAVOND