Corona update

(7) 30 juli 2020

“4 ‘Dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël, tegen de ballingen die hij vanuit Jeruzalem naar Babel heeft laten voeren: 5 Bouw huizen en ga daarin wonen, leg tuinen aan en eet van de opbrengst,” (Jeremia 29:4-5 NBV)

Lieve Reggestroom familie,
Nu sommigen van ons elkaar weer hebben gezien in de openlucht bijeenkomsten, lijkt het alsof we weer echt kerk kunnen zijn op zondag. Het is gewoon heerlijk om samen God groot te maken, door te zingen, samen live het woord te horen, maar ook door weer met elkaar te kunnen praten, zij het op 1.5m afstand. Maar sommigen van ons durven het om legitieme redenen nog niet aan om mee te doen en dat is prima. Ik hoop dat jullie het dan online volgen zodat jullie ook daardoor de verbondenheid als gemeente van Jezus Christus mogen ervaren.

Na drie keer hier in Enter, in de openlucht, bij elkaar te komen als Reggestroom en 1LIFE gaan we dat de komende 2 weken doen in Vriezenveen. Als je er nog niet geweest bent wil ik jullie van harte uitnodigen! Het is met alle belemmeringen die we in deze tijd meemaken een verademing om dit te kunnen doen. Zoals jullie weten gaan Gert en Karin op 15 augustus trouwen. Dit zal in de sporthal zijn. Als je ook wilt komen kun je je hier opgeven. In tegenstelling tot in hun huwelijkskaart vermeld, zal er ivm COVID-19 geen lunch aangeboden worden na afloop.

De zondag daarna 16 augustus zullen we als gemeente voor de eerste keer weer in de sporthal bij elkaar komen. We zullen dit doen volgens de richtlijnen van de noodverordening Twente en van het RIVM. Ik ben benieuwd hoe dit zal verlopen, maar we vertrouwen op God dat Hij alle dingen zal doen medewerken, ten goede, voor wie Hem liefhebben!

Ik ben deze update begonnen met Jeremia, omdat God in het begin van hoofdstuk 29 zulke prachtige en hoopvolle dingen te zeggen heeft tegen zijn volk, ook in vers 4 en 5 – zelfs in het midden van hun crisis. De eerste twee dingen die God de Israëlieten verteld om te doen in vers 4-5 is dat ze huizen bouwen, er gaan wonen, en het meest van de dag maken. En dat ze zaden zaaien, waarvan ze later kunnen oogsten.

Ik weet niet wat jullie situatie is, sommigen heb ik al lang niet gesproken, misschien kom je in de verleiding om je ogen te sluiten en te wachten tot deze pandemie voorbij is. Maar verspil deze tijd niet! God wacht erop dat je zaad zaait … zodat jij het meest van jouw tijd kunt maken op dit moment.

Afgelopen zondag, na de dienst, kwam er een vrouw naar me toe, ze stelde zich aan mij voor en vertelde dat ze zich in deze coronatijd bekeerd had tijdens het luisteren naar de online diensten. Ze heeft geen christelijke achtergrond, maar had nu wel op een heel bijzondere manier Gods liefde ervaren. De Heilige Geest had haar overtuigd van haar zonde maar ook van haar gerechtigheid door Jezus. Ze had de hele dag gehuild. Ze was de Bijbel gaan lezen, tot God gaan bidden, en voelde zich dicht bij Jezus. Maar de laatste 14 dagen werd ze ’s ochtends wakker met de gedachte dat ze zich moest laten dopen. Ze had op internet gezien dat er zondag weer een openlucht bijeenkomst was en ze voelde; daar moet ik naar toe. Na afloop van de dienst kwam ze naar me toe met de vraag wat de doop betekent, voor wie het was, of dat voor iedereen geldt? “Kun je mij daar wat meer over vertellen, Herman?” Nou ik ben met haar gaan zitten heb haar verteld wat de Bijbel over de doop zegt. Oooh zei ze toen ik klaar was, en kan ik dat dan ook doen? Ik heb met haar gebeden en gezegd dat we ’s middags nog meer mensen gingen dopen en dat ze vrij was om zich aan te sluiten. Oh kan dat? Graag zei ze! De rest is geschiedenis! 🙏🙏❤️

Beste vrienden alles in het leven – een relatie, een huwelijk, een bedrijf, een kerk, je laten dopen, start als een zaadje. En er gebeurd niets totdat het zaad geplant is. Wij als leiders ervoeren dat we online diensten moesten gaan doen. Ik heb positieve reacties gehad, gemopper gehoord over de diensten, ik vind het zelf ook behelpen, maar het was zaad. 😊

Waarom gebruikt God ons om zaad te zaaien? Omdat zaaien en planten een daad van geloof is. Je kunt nemen van wat je hebt en het weggeven. En ja daarvoor is een stap van geloof nodig! Maar het brengt altijd glorie aan God. Hij wil dat je vruchtbaar bent, zelfs in deze COVID-19 tijd. De kerk leeft mensen!! En jullie zijn de kerk. ❤️❤️🙏🙏❤️

Ik hou van jullie en mis jullie. En aan hen die ik nog niet gezien heb, ik hoop jullie echt gauw weer te zien!

Herman de Wilde
ps. we houden jullie op de hoogte van de COVID-19 ontwikkelingen.


(6) 30 juni 2020

Lieve Reggestroom familie,

In onze laatste update hebben we laten weten dat we in ieder geval tot 30 juni 2020, door gaan met onze “online kerk bijeenkomsten”. Vandaag is de nieuwe noodverordening Twente voor 1 juli gepubliceerd. We willen daar een paar dingen over zeggen vandaar deze nieuwe corona update. We hebben allemaal kunnen zien dat mede ten gevolge van de beperkingen van de mobiliteit (en wellicht ook het mooie weer) het virus tot een minimum is terug gedrongen. Daar zijn we dankbaar voor.

De versoepeling van 15 juni had voor ons weinig gevolgen. Wel zijn er mogelijkheden gekomen voor kleine groepen om weer fysiek bij elkaar te komen. De meeste van onze Life – Open – Fire groepen hebben dat inmiddels (met triage) ook weer gedaan. Dat is tenminste iets, velen vonden het heerlijk om elkaar weer te kunnen zien en spreken al was het op 1,5 meter afstand.

De noodverordening Twente die morgen (1 juli) in werking treedt omvat een paar belangrijke versoepelingen voor ons als kerk.

In het algemeen blijven de volgende uitgangspunten voor ieder van ons gelden:
– blijf thuis bij klachten en laat je testen;
– pas hygiëne toe;
– houd anderhalve meter afstand;
– werk zoveel mogelijk thuis.

Verruimingen voor ons als kerk per 1 juli:
– Het is verboden een (kerk) bijeenkomst in een gebouw, te houden zonder de aanwezigen te placeren en, indien de bijeenkomst uit meer dan 100 personen (exclusief personeel) per zelfstandige ruimte bestaat, zonder de gezondheid van de aanwezigen te verifiëren en zonder te werken met reservering.
– Het is verboden een bijeenkomst van meer dan 250 personen (exclusief personeel) in de open lucht, te organiseren, zonder de aanwezigen te placeren, zonder de gezondheid van de aanwezigen te verifiëren en zonder te werken met reservering. Dit verbod geldt niet voor samenkomsten op een bij een woning behorend erf.

Wij zullen als leiders onderzoeken of dit mogelijkheden biedt voor ons als Reggestroom, want we hebben geen eigen gebouw en moeten daarom met de SAWE overleggen hoe we:
– de stromen van ons als Reggestromers en gasten die komen kunnen scheiden, ook voor zover het gebruik van sanitaire voorzieningen betreft;
– hygiënemaatregelen kunnen treffen waarmee de verspreiding van COVID-19 wordt tegengegaan;
– het te allen tijde mogelijk kunnen maken dat wij 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden;
– er voor kunnen zorgen dat we te allen tijde 1 meter afstand houden tot onze broeders en zusters;
– van onze toegewezen zitplaats gebruik maken.

En dit laatste geldt weer niet:
– als we tot een gezamenlijk huishouden behoren;
– voor de afstand tot onze R-Kids tot en met 12 jaar;
– voor de jeugd en tieners in de leeftijd tot en met 17 jaar onderling;

Tevens zullen we moeten beslissen wat we doen met het advies om niet te zingen aangezien de noodverordening de volgende verbodsbepaling en uitzondering hanteert.
– Het is verboden in de publieke ruimte of in een besloten plaats, niet zijnde een woning en een daarbij behorend erf, in groepsverband te zingen of te schreeuwen. Dit verbod geldt niet voor zangers, zangkoren, zanggroepen en voor zang als onderdeel van belijdenis van godsdienst of levensovertuiging. Daarbij is het wel van belang dat bij het zingen de richtlijnen van het RIVM op dit punt worden nageleefd. (wat dat dan ook mogen zijn?)

Op dit moment zijn er werkzaamheden in de sporthal in verband met de vervanging van de verlichting, dit is blijkbaar omvangrijk en het gebruik van de sporthal is tot nader order beperkt mogelijk. We gaan de vakantietijd in, dat betekent dat sommigen van ons ook weg gaan, maar we zullen als leiders wel overleggen wat onze mogelijkheden zijn. Als we daarover duidelijkheid hebben zullen we het laten weten. Voorlopig gaan we dus door met:
– KERK online op zondag (met Reggestroom Café)
– Iedere 2 weken R-Fire bidstond in kleine groepen thuis of samen ergens in de tuin.
– Elkaar en ook gasten actief uitnodigen voor KERK online op zondag bij jou thuis, zodat je samen de online bijeenkomst kunt vieren.

Want we zijn samen de kerk, jij en ik, verbonden met Jezus en overal waar we gaan zal Hij door ons heen het goede nieuws bekend maken, en zoals in de geschiedenis de kerk zo vaak verspreid is, mogen wij ook nu de verspreidde kerk zijn waar Jezus doorheen werkt, overal waar we wonen leven en spelen.
Ik hou van jullie en mis jullie,
Herman de Wilde

(5) 8 mei 2020

Beste Reggestromers,

Vermijd drukte en laat je haren knippen 😊

Naar aanleiding van de versoepelingen die Minister President Rutte dinsdag avond aankondigde vonden we het noodzakelijk om een nieuwe update te sturen. Alhoewel we heel blij zijn met de versoepelingen, voor bedrijven etc. zien we als kerk geen mogelijkheden om dingen aan te passen. We hebben daarom als leidersteam besloten om tot en met 30 juni 2020 uitsluitend online kerkdiensten te blijven verzorgen.

We zullen daarbij voor de video opnames, alleen samen komen met de mensen die daarbij noodzakelijkerwijs aanwezig moeten zijn. En ook daar proberen we om anderhalve meter afstand te houden.

Ook alle andere bijeenkomsten R-Life, R-Fire, R-Open, R-Basic, Pre-Marriage etc. zullen tot die tijd online ontmoetingen zijn. Alleen zo kunnen we als Kerk zoveel mogelijk helpen de mobiliteit te verminderen en de fysieke ontmoetingen in grotere groepen te vermijden. Dit blijft nodig om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

De overheid geeft aan dat bij een religieuze bijeenkomst maximaal 30 mensen zijn toegestaan als er onderling anderhalve meter afstand genomen kan worden. Dat biedt voor ons onvoldoende mogelijkheden om samen te komen. Wel denken we na over de kerk-zijn in een 1,5 meter samenleving. Het is nog te vroeg om daar voor 30 juni beslissingen over te nemen maar als jullie ideeën hebben stuur een e-mail of bel even. Zodra wij meer weten, zullen we dat natuurlijk aan jullie laten weten.

De nieuwe maatregelen vanuit de overheid zijn als volgt:
Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk wanneer u niet thuis kunt werken, voor boodschappen, of om voor anderen te zorgen. Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen. Ook thuis: maximaal drie mensen op bezoek en hou ook dan afstand tot elkaar.
Als je kucht, hoest en/of verkouden bent, gold al: blijf thuis. Krijg je daar ook koorts bij, dan moet iedereen in het huishouden thuisblijven.

Mensen in cruciale beroepen, waaronder oudsten, zijn hiervan uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek worden. We kunnen dus wel, als je rekening houdt met bovenstaande, bij iemand op bezoek gaan. En er zijn zoals sommigen van jullie hebben gemerkt, een paar pastorale contacten, als persoonlijke ontmoeting geweest, maar voor de rest doen we dit zoveel mogelijk telefonisch of via videobellen. Wel maken we afspraken om wandelingen met één persoon te maken. Dat doen jullie waarschijnlijk ook. Ik merk dat iedereen daar begrip voor heeft. Maar we willen er echt zijn voor jullie, ook in deze tijd, dus schroom niet om te bellen of een e-mail te sturen of te appen.

Check in alle voorkomende gevallen, met betrekking tot corona, de informatie van de Rijksoverheid en het RIVM, te lezen op: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19. Voor de regionale informatie kun je de site van de GGD raadplegen: www.ggd.nl.

Ik hoor dat jullie doen wat mogelijk is, om mensen om je heen te ondersteunen: mensen worden gebeld, er wordt gevraagd of ze iets nodig hebben, er wordt hulp aangeboden, GEWELDIG! En mag ik jullie tenslotte nog vragen om voor zover mogelijk mensen uit te nodigen om deel te nemen aan de online activiteiten van de gemeente. Misschien is het een idee om het samen met hen te doen. Dank jullie allemaal dat jullie een kerk zijn die liefheeft!
Ik bid voor jullie,
Herman de Wilde


(4) 24 maart 2020

Beste Reggestromers,

Dit is al de derde week waarin we nadrukkelijk de gevolgen van de corona pandemie van heel dichtbij meemaken. En velen van jullie, beginnen al een beetje te wennen aan de nieuwe manier van leven, alhoewel je nooit went aan de verschrikkelijke gevolgen van deze pandemie. Met deze nieuwe manier van leven ervaren we nieuwe problemen en uitdagingen die we een jaar geleden niet hadden of een maand geleden of zelfs een week geleden. Minister President Rutte kondigde gisteravond weer strengere maatregelen aan. Alle bijeenkomsten zijn tot 1 juni verboden. Wie zich niet aan de regels houdt, kan een boete krijgen. ‘Een intelligente lockdown’.

In hoeverre jij succesvol met deze problemen kunt omgaan hangt af van hoe goed jij jouw houding t.o.v, en emoties t.g.v deze problemen begrijpt. Ook al zullen deze nieuwe problemen jouw uithoudingsvermogen, je karakter en jouw geloof testen, je moet niet vergeten dat problemen een doel hebben. God gebruikt ze om je op te bouwen voor de zegeningen die Hij voor jouw heeft voorbereid. Het is een belofte van God: “Gelukkig is de mens die in de beproeving staande blijft. Want wie de proef doorstaat, ontvangt als lauwerkrans het leven, zoals God heeft beloofd aan iedereen die hem liefheeft.” (Jakobus 1:12 NBV) Er is geen zegening zonder beproeving.

Als kerk passen we ons continu aan, en het afgelopen weekend hebben mensen via 137 schermen onze “Kerk online” gevolgd, in de praktijk zijn er dus veel meer dan 137 mensen die meegedaan hebben. Ik bid dat God ons gebruikt om Zijn liefde, Zijn goedheid en Zijn tastbare aanwezigheid te laten ervaren, aan hen die het zo nodig hebben. Als je Kerk online gemist hebt klik hier.

R-Life, R-Open, R-Fire
Om onze kleine groepen online door te laten gaan, zou ik jullie willen vragen om het programma “Zoom” te installeren op je computer of mobiel. Hiermee kunnen we, alhoewel niet fysiek toch bij elkaar thuis” zijn, en elkaar ontmoeten. Op deze manier zien we elkaar in een grotere groep en kunnen we met elkaar spreken, danken en bidden, al is het via internet. Zodra je het programma “Zoom” (incl. de test van jouw geluid en beeld) hebt geïnstalleerd, klik dan vervolgens op deze link (klik hier), je wordt dan verbonden via Zoom met mijn kantoor, en als ik er ben dan zul je mij zien, en kunnen we de verbinding testen. (tip: Met een computer heb je een groter scherm dan op een mobiel en kun je elkaar beter zien). Willen jullie ook elkaar helpen om deze tool op te zetten? Het plan is, om daarna afspraken te maken voor tijdstippen waarop we elkaar kunnen ontmoeten voor een R-Life, R-Fire of R-Open op deze manier.

Vanwege de nieuwe landelijke maatregelen gaat de geplande Activate Connect van zaterdag 9 mei natuurlijk niet door.

Mag ik jullie tenslotte nog vragen om te doen wat mogelijk is, om mensen om je heen te ondersteunen: bel hen, vraag of ze iets nodig hebben, levensmiddelen of andere dingen, gewoon hulp om een nood te lenigen in hun levens. (zie ook brief aan buren)

Ik bid voor jullie,

Herman
p.s.
Een overzicht van de nieuwe maatregelen van regering en RIVM:
– Alle bijeenkomsten worden in ieder geval tot 1 juni verboden. De ondergrens van honderd mensen verdwijnt. Ook kleinere groepen mogen niet meer bij elkaar komen. Voor begrafenissen en kerkelijke bruiloften gelden enkele uitzonderingen.
– Het kabinet roept burgers nog nadrukkelijker op zoveel mogelijk thuis te blijven. Wie toch naar buiten gaat, moet een goede reden hebben: werk, boodschappen of zorg voor iemand anders. Een frisse neus halen of even sporten mag, maar niet in een groep
. – Als iemand koorts krijgt, moet voortaan ook de rest van het gezin thuisblijven. Er geldt een uitzondering voor mensen met vitale beroepen. Zij mogen wel het huis verlaten, tenzij ze zelf ziek worden.
– Burgemeesters krijgen meer mogelijkheden om groepsverboden af te kondigen voor bepaalde gebieden, zoals stranden, parken en andere populaire plekken. Als mensen te dicht op elkaar staan (minimaal drie personen) mag de politie boetes uitdelen van 400 euro. Gezinnen zijn hiervan uitgezonderd.
– Het kabinet verplicht winkels en het openbaar vervoer maatregelen te nemen die ervoor zorgen dat mensen minimaal anderhalve meter afstand bewaren, bijvoorbeeld via een deurbeleid. Winkeliers die dit niet goed regelen, kunnen een boete van duizenden euro’s verwachten. Ook vakantieparken moeten regelen dat mensen zich aan de ‘sociale distantie’-voorschriften houden. Als dat niet gebeurt, mag een gemeente de locatie sluiten.
– Kappers en nagelstudio’s moeten de deuren sluiten, in ieder geval tot 6 april. Fysiotherapeuten moeten zoveel mogelijk via ‘beeldbellen’ werken. – Het kabinet ziet markten als ‘essentieel onderdeel van de voedselketen’. Zij mogen daarom openblijven. Wel moeten marktmeesters beter regelen dat bezoekers zich aan de anderhalve meter afstand houden.


(3) 19 maart 2020

Beste Reggestromers,

Voor iedereen van ons, ziet het leven er de afgelopen tijd heel anders uit. Maar ook al veranderen onze gewoontes noodgedwongen, we kunnen troost vinden in de wetenschap dat God nooit verandert.
De informatie over de corona situatie verandert voortdurend, maar we willen de meest belangrijke informatie die betrekking heeft op ons als gemeente en die behulpzaam is voor jullie en jullie gezinnen blijven doorgeven vandaar deze derde update.

Het is belangrijk dat wij als Reggestromers ook ons deel bijdragen om, zoals het RIVM zegt, “de besmetting gecontroleerd te laten verlopen en als er minder plaatsen zijn waar veel mensen bij elkaar komen, kan de ziekte zich minder snel verspreiden”. Ook al houden we onze groepen kleiner dan 10 personen, toch hebben we als leidersteam besloten om alle kleine groepen R-Life, R-Fire en ook R-Open per ingang 20 maart, tijdelijk te stoppen.

We doen dit niet uit angst, maar uit liefde voor onze familie, vrienden en buren in onze omgeving, die kwetsbaar zijn en risico lopen het virus te krijgen. Maar ook met het oog op hen die bij ons te gast zijn op die plekken. Afstand nemen is in deze tijd blijkbaar een daad van liefde geworden.

Maar laat me duidelijk zijn, ook al hebben we tijdelijk geen georganiseerde groepen meer, de kerk sluit nooit. Waarom? Omdat we samen de kerk zijn. En we zijn verbonden om de liefde van Jezus te delen.

Dus het werk van de kerk gaat door! We zullen onze zondagse “bijeenkomst” online beschikbaar stellen om geestelijk verbonden te blijven en gesterkt te worden. Daarnaast kijken we naar mogelijkheden om R-Life en R-Fire online te doen. Laat je leiden door God of er misschien mensen in je omgeving zijn waar je naar om moet zien, om te voorzien in een nood of om misschien samen met die persoon de online “bijeenkomst” te volgen. “Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben Ik in hun midden.’” (Mattheüs 18:20 NBV)

Als je hulp nodig hebt; we willen je zeggen dat we om je geven! Ons doel in deze crisis is om je te dienen waar je het nodig hebt. Laat eenvoudig een bericht achter op office@reggestroom.com of bel 0547-382764

Als je zelf wilt helpen; er zijn verschillende manieren waarop je mensen in je omgeving kunt dienen. Hieronder volgen een aantal tips die door Reggestromers ingestuurd zijn:
– Bel iemand, die je normaal tijdens de koffie in de zondagse bijeenkomst spreekt.
– Maak een kleurplaat met je kinderen en stuur die via de wijkverpleging naar ouderen
– Stuur een kaartje ter bemoediging
– Gebruik bijgaande brief “Beste buren” pas het eventueel aan naar jouw idee en stop ‘m in de brievenbussen in je straat of buurt.

En zorg ervoor dat er blijvend goed nieuws in je hart en leven wordt gegoten. We horen deze dagen genoeg slecht nieuws dus zorg voor het eeuwige goede nieuws van God. Zing een lied, bid, lees bewust de bijbel. Je leert God meer kennen door in de Bijbel te lezen wie Hij is en wat Hij voor jou gedaan heeft!

Tot slot, wat de vijand gebruikt voor het slechte, zal God gebruiken voor het goede! God zal ook hierdoor kansen geven om de liefde en de hoop van Jezus Christus te delen. Wij gaan hier samen doorheen en weet dit, je bent niet alleen.

Ik hou van jullie, en ik bid voor jullie,
Herman de Wilde


(2) 13 maart 2020

Beste vrienden,
In navolging van de nieuwe landelijke maatregelen die gistermiddag bekend gemaakt zijn, zal onze zondag bijeenkomst gehouden worden in kleine groepen in onze omgeving (zie hieronder) Alhoewel we het jammer vinden dat we elkaar voorlopig niet meer als gehele gemeente in de sporthal kunnen ontmoeten, geloven we dat de gezondheid en veiligheid van ons als gemeenschap een hogere prioriteit heeft.
Dat betekent niet dat we pauze nemen van kerk! Zoals altijd zal de bidstond a.s. woensdag gewoon doorgaan. Onze reis door het bijbelboek Nehemia gaat gewoon door, de verkondiging kun je online vinden. Verder onderzoeken we of we volgende week zondag online kunnen gaan. Ook zullen we starten met een dagelijkse bemoediging vanuit de bijbel die naar jullie toekomt per e-mail en op de app.
Ik kan me voorstellen dat er nog onbeantwoorde vragen zijn, stel ze gerust op office@reggestroom.com. Voor zover mogelijk zullen we ze beantwoorden via de mail, op de website en app.
We weten dat een pandemie, drastische gevolgen heeft voor mensen die nu onder verhoogde gezondheidsrisico’s vallen. We willen ons blijvend inzetten om goede naasten te zijn, en zullen actief zoeken naar manieren hoe we Enter en omgeving kunnen dienen.
Ook proberen we om waar mogelijk mensen die in de zorg werken te ontlasten. Nieuwe initiatieven die we als Reggestroom zouden kunnen ontplooien in deze tijd, willen we van harte aanmoedigen en communiceer deze met office@reggestroom.com
Natuurlijk zullen we jullie via de gebruikelijke kanalen blijven voorzien van veranderingen en updates.
Mogen we jullie tenslotte vragen te bidden voor iedereen die op dit moment risico’s lopen, voor alle mensen die zich inzetten in de zorg, maar ook voor hen die in deze tijd moeilijke beslissingen moeten nemen.
Hartelijke groet,
Leiders team Reggestroom

Hans en Elsje Rondweg 36 Enter
Ria Heuer Verdilaan 105 Almelo
Tieners Rondweg 25 Enter
Edwin en Angela Kattenhaarsweg 93 Rijssen
Ger en Cycil Brahmsstraat 4 Almelo
Daan en Nathalja de Akkers 39 Enter
Gert en Karen Schoolstraat 54 Almelo
Wim en Lillian Marijkelaan 58 Enter
Gerard en Ans Helmersstraat 20 Nijverdal


(1) 10 maart 2020

Beste Reggestroom vrienden,

Tot nu toe hebben we nauwlettend het nieuws met betrekking tot het coronavirus (COVID-19) gevolgd, in Nederland maar ook wereldwijd. Jullie zullen allemaal weten dat er tot maandag 9 coronapatiënten in Twente zijn geregistreerd, naast Nijverdal en Borne inmiddels ook in Dinkelland, Hellendoorn en Almelo. Verspreiding gaat vooralsnog hetzelfde als bij andere griepvirussen, dus door hoesten en nauw onderling contact en het is alleen besmettelijk op het moment dat iemand symptomen vertoont. We willen, voor zover mogelijk, voorzorgsmaatregelen nemen om een veilige en gezonde omgeving te creëren voor onze bijeenkomsten.
Voor dat we in detail ingaan op deze maatregelen, wil ik eerst iets zeggen over wie we zijn als navolgers van Christus.
We hebben gemerkt dat het virus heeft gezorgd voor angst en bezorgdheid bij velen. De bijbel is er duidelijk over dat God ons een geest van liefde heeft gegeven, niet van angst. Het is mijn gebed dat we te midden van deze omstandigheden vrede in ons hart zullen blijven ervaren. Dat betekent niet dat we onzorgvuldig of afwachtend moeten zijn. Nee, we mogen samenwerken om elkaar, en Enter en omstreken te dienen, op een manier die laat zien dat we vertrouwen op God die voor ons een veilige schuilplaats is, een betrouwbare hulp in nood.

We houden nauwlettend de berichtgeving van de overheid en RIVM in de gaten. Uit deze informatie, hebben wij het volgende voorbereidende plan geformuleerd. Onze richtlijnen zullen veranderen en aangepast worden naarmate we nieuwe informatie krijgen. Maar voorlopig zijn dit de voorzorgmaatregelen die we nemen om gezondheid risico’s in te dammen en het verspreiden van virussen te verminderen.
Welkom en begroetingen
We stellen voor dat we, bij binnenkomst, maar ook tijdens onze bijeenkomsten, elkaar groeten met een glimlach, een buiging, etc. in plaats van handen te schudden of elkaar te omhelzen of te zoenen. Ons welkom team zal jullie bij binnenkomst begroeten door de klapdeur voor jullie te openen.
R-Kids en R-Little
Alhoewel het virus vrijwel niet overleeft op oppervlakten en objecten, blijven onze vrijwilligers er op toezien, dat er een goede hygiëne voor kinderen nagestreefd wordt. Handen wassen en oppervlakten ontsmetten is nuttig.
Geven
We zullen geen mandjes meer doorgeven in de bijeenkomst maar zullen een moment kiezen waarop iedereen die dat wil zijn gift persoonlijk in de mandjes kan leggen. We willen jullie vragen om zoveel mogelijk jullie offergaven online te geven. Via onze website en onze app is dit zo eenvoudig mogelijk gemaakt. (klik op deze link)
Avondmaal
Er is nu al een hoge inachtneming van de hygiëne bij het klaarzetten van brood en druivensap. Als aanvulling daarop zullen we niet meer de houders met glaasjes en de broodschalen doorgeven. Wanneer we samen het lichaam en het bloed van Jezus gedenken in onze bijeenkomsten, zullen we ervoor zorgen dat schone avondmaal elementen beschikbaar zijn voor iedereen.
We zorgen ervoor dat desinfecterende hand gel en schoonmaakmiddelen op de belangrijkste plekken aanwezig zijn.

Tot slot willen we jullie aanmoedigen om onderstaande passende aanbevelingen van het RIVM, om verspreiding van virussen te verminderen door te lezen.

1. Nies of hoest niet in je hand, maar in je elle boog. Het corona virus verspreidt zich via hoest- en niesdruppeltjes. Die kunnen niet heel erg lang buiten het lichaam blijven leven, maar wel eventjes.
2. Nies of hoest in een papieren zakdoek en gooi die zakdoek daarna meteen weg.
3. Mijd lichamelijk contact als handen schudden en zoenen.
4. Was je handen regelmatig (en goed, minimaal 20 seconden) “Doe dit als je handen vuil zijn geworden, als je eten hebt klaargemaakt, na een toiletbezoek of na een hoest of nies”.
5. Heb je koorts boven 38 graden en/of hoestklachten blijf dan thuis.
6. Ben je in contact geweest met iemand uit een risicogebied, let goed op je gezondheid.
– China (inclusief: Macau en Hongkong)
– De Noord-Italiaanse provincies: Lombardije, Veneto, Emiglia Romagna, Piëmonte, Aosta-vallei, Trentino-Zuid-Tirol, Friuli-Julisch-Venetië en Ligurië
– Iran
– Singapore
– Zuid-Korea

De kans dat je het coronavirus hebt opgelopen, is nog steeds erg klein. Maar het RIVM wil graag het zekere voor het onzekere nemen.

We zullen iedereen via e-mail over veranderingen en updates inlichten. Ze zullen ook op deze pagina te vinden zijn. Ik wil iedereen vragen om te bidden voor onze wereld en onze gemeente, specifiek voor hen die getroffen zijn door het virus.

Verbonden in liefde,
Herman de Wilde